Flaskstorlekar, Flaskfärgkodning och etiketter

Storlekar

I tabellen nedan kan du se en lista över Strandmöllens flaskstorlekar. Observera att den omfattar de vanligaste storlekarna, men att Strandmöllen även förfogar över vissa storlekar som inte redovisas i listan.

Färgkodning

Innehållet i varje enskild gasflaska motsvaras av färgmärkningen högst upp på flaskan (skuldran) samt på stommen. Färgerna är delvis definierade enligt den europeiska standarden EN 1089-3 och ISO 32.

Färgkodningen på flaskkragarna är därför likadana oberoende av vilket gasföretag de kommer ifrån.

Medicinska flaskor har alltid vit stomme.

Färgkodningen möjliggör:

  • Identifiering av gasens egenskaper på långt håll, en livsviktig funktion för räddningspersonal i akuta situationer.
  • Ökad säkerhet genom märkning som minimerar risken för inkorrekt användning av gasen.

I tabellen nedan kan du se en översikt över färgkoderna för de vanligaste gaserna.

Vad står det på gasflaskans etikett?