Nitrogen

Nitrogen (kväve) är en gas som är fri från färg, smak, doft och gift och som inte kan förbrännas. Den passar perfekt för verksamheter med gasbehov för

 • förvaring av blod och stamceller
 • kryobiologi
 • laboratorieändamål
 • frysa och kyla livsmedel
 • härda och glödga metaller
 • skydda mot brand- och explosionsrisker.

Vi producerar nitrogen på vår luftgasanläggning genom destillation och kan leverera gasen i flytande form (LIN) med tankbil, i mindre kryokärl eller i gasflaskor på 1–50 liter.

RENHETSGRADER

Oavsett din bransch kan du få nitrogen med precis den kvalitet och renhet som du behöver. Det beror på att nitrogen är en fast del av våra branschspecifika gaskoncept, bland annat

 • PHARMA LINE ® med nitrogen som uppfyller farmakopén och är godkänt som medicinteknisk produkt
 • LAB LINE ® som erbjuder mycket rent nitrogen till dina laboratorieändamål
 • FOOD LINE ® med nitrogen som uppfyller gällande krav från livsmedelsindustrin
 • PRO LINE ® som erbjuder nitrogen till metall- och verkstadsindustrin 
 • TECH LINE ® som erbjuder nitrogen i standardkvalitet.