Lustgas

Lustgas – även känt som diskväveoxid – är en färglös gas med en svag söt doft som bedövar vid inandning. Därför är gasen idealisk för

  • analgesi (smärtlindring)
  • anestesi (bedövningsmedel)
  • kryokirurgi/köldmedium
  • drivgas i vissa typer av sprayburkar.

Du bör tänka på att lustgas inte är brännbar men däremot brandfrämjande och understödjer därför kraftigt förbränning.

Vi producerar lustgas genom att värma upp ammoniumnitrat och levererar gasen i kondenserade gasflaskor.

RENHETSGRADER

Oavsett din bransch kan du få lustgas med precis den kvalitet och renhet som du behöver. Det beror på att lustgas är en fast del av våra branschspecifika gaskoncept, bland annat.

  • MED LINE ® som erbjuder lustgas för medicinsk användning och som är klassificerad som läkemedel
  • PHARMA LINE ® med lustgas som uppfyller farmakopén men faller utanför definitionen
  • LAB LINE ® som erbjuder mycket ren lusgas till dina laboratorieändamål
  • TECH LINE ® med lustgas i standardkvalitet.