Koldioxid

Koldioxid – även känt som klimatsmart koldioxid – är en gas utan färg, smak, lukt och gift och som inte är brännbar. Gasen kan användas på många olika sätt, bl.a. för

 • tillverkning av läskedrycker
 • förpackning av livsmedel
 • kylning av cellprov
 • dricksvattensbehandling
 • bedövning och avlivning av fjäderfä och mink
 • svetsning som skyddsgas
 • brandskydd
 • laparoskopi och hjälpmedel vid operationer.

Vi producerar koldioxid på vår anläggning i Danmark. Där återanvänder vi koldioxiden från världens största biogasanläggning som annars bara skulle stiga upp i atmosfären eftersom det är en restprodukt från biomassan. Det är med andra ord hållbar och därför klimatsmart koldioxid.

Du kan få koldioxid i flytande form (LIC) med tankbil, i mindre kryokärl eller i flaskor i olika storlekar med eller utan dykrör. Vi kan naturligtvis även leverera koldioxiden i komprimerad eller fast form (torris).

RENHETSGRADER

Oavsett bransch kan du få koldioxid med precis den kvalitet och renhet som du behöver. Det beror på att koldioxid är en fast del av våra branschspecifika gaskoncept, bl.a.

 • LAB LINE ® som erbjuder mycket ren koldioxid för dina laboratorieändamål
 • PHARMA LINE ® som erbjuder koldioxid som uppfyller farmakopén men faller utanför definitionen 
 • FOOD LINE ® som erbjuder koldioxid som uppfyller gällande krav från livsmedelsindustrin
 • TECH LINE ® med koldioxid i standardkvalitet.