KOLDIOXID

VAD ÄR KOLDIOXID?

Koldioxid (med den kemiska formeln CO2) är en lätt giftig gas som är luktfri, smaklös och färglös. Den är varken brännbar eller oxiderande men tränger däremot undan syre, vilket är karakteristiskt för gasens användningsområde. 

VAD ANVÄNDS
KOLDIOXID TILL?

Koldioxid har många användningsområden inom de flesta branscher och används bland annat till

 • laserskärning

 • brandsläckning

 • dricksvattenbehandling

 • MA-förpackning av mat

 • laparoskopi (binokulär kirurgi)

 • laserskärning och lasersvetsning

 • produktion av växter i växthus

 • kontroll av syrenivån i cellodling

 • bedövning och avlivning

 • kylning av ägg och spermier vid fertilitetskliniker

 • produktion av läskedrycker och öl

 • skyddsgas vid MIG- och MAG-svetsning.

Gasen används också för produktion av torris, som du kan läsa mer om här.

HUR FRAMSTÄLLS KOLDIOXID?

Det finns ett antal olika sätt att producera koldioxid på, men de flesta tillvägagångssätten baseras tyvärr ofta på fossil energi. Vi på Strandmöllen vill bidra till ett mer cirkulärt kretslopp och har därför använt vår kunskap till att hitta en grönare lösning. 

Vår Klimatsmarta Koldioxid produceras genom att återvinna koldioxid från en av världens största biogasanläggningar, där koldioxiden är en naturlig restprodukt. Koldioxiden sorteras från biomassan och går därefter igenom en reningsprocess i sju steg för att uppfylla ISBT- och EIGA-standarderna. Genom att använda en restprodukt minskar vi mängden koldioxiden som släpps ut i atmosfären och ökar mängden koldioxid som produceras utan fossila bränslen. Klimatsmart!

 

NÄR DU KÖPER KLIMATSMART KOLDIOXID BIDRAR DU TILL EN HÅLLBARARE LEVERANSKEDJA OCH REDUCERAR MÄNGDEN CO2 SOM PRODUCERATS MED FOSSIL ENERGI

VI ERBJUDER KOLDIOXID AV VARIERANDE KVALITE BEROENDE PÅ DITT BEHOV