Acetylen

Acetylen är en färglös och brännbar gas som är luktfri i helt rent skick. Gasen är idealisk för företag som arbetar med
 
  • brännskärning av stål
  • flambehandling av stål
  • autogen svetsning
  • hård- och mjuklödning
  • bränngas för analysutrustning
  • flamrensning av betong- och stenytor
  • bestämning av tungmetaller på laboratorier.

Vi producerar acetylen genom tillförsel av kalciumkarbid till en gasgenerator som delvis är vattenfylld. Vattnet och karbiden reagerar med varandra och bildar gemensamt acetylenet.

Du kan få acetylen i tryckflaskor på 5, 10, 20 eller 40 liter samt i paket som består av 9 eller 12 flaskor. Om du väljer att få acetylen i 20- eller 40-litersflaskor levererar vi dem med KVIK TOP ®-ventiler.

RENHETSGRADER

Oavsett bransch kan du få acetylen med precis den kvalitet och renhet som du behöver. Det beror på att acetylen är en fast del av våra branschspecifika gaskoncept, bl.a.

  • LAB LINE ® som erbjuder mycket rent acetylen för dina laboratorieändamål
  • PRO LINE ® som erbjuder acetylen till metall- och verkstadsindustrin 
  • TECH LINE ® som erbjuder acetylen i standardkvalitet.