Standardblandningar

Strandmöllens standardblandningar framställs med hjälp av kalibrerad utrustning och levereras utan certifikat. Standardblandningen består oftast av två eller flera gaser.

Svetsblandningen framställs efter kraven i DS/EN ISO 14175 utifrån gaser av standard kvalité.

Nitrogen / Hydrogen (N2/H2) blandningar - Formiérgas/Stödgas/Rotgas

Nitrogen/Hydrogen blandningar används som skyddsgaser på svetsningens rotsida.

Ändamålet är att bibehålla de rostfria stålets goda egenskaper mot korrosion, genom att stålet även på baksidan är fritt från oxidation. Det är kombinationen av nitrogenets syreundanträngande förmåga och hydrogenets reducerande effekt (förmågan att binda till sig O2) som utnyttjas. Nitrogen är även perfekt för rotskydd till lödning av kopparrör. 

ARGON MIX - Argon / Oxygen (Ar /O2) blandningar
Argon/Oxygen blandningar används som skyddsgas vid MAG-svetsning av metaller, samt i elektronikindustrin. 

ARGON MIX -   Argon / Koldioxid (Ar / CO2) blandningar
Argon/Koldioxid blandningar används som skyddsgas vid MAG-svetsning av metaller, samt i elektronikindustrin. 

Läs också om Strandmöllens PRO LINE blandningar.

Kontakta din gaskonsult för att höra mer om Strandmöllens Argonmix och andra standardblandningar från Strandmöllen.