Strandmöllens Gasblandningar

Strandmöllen producerar standard- och specialgasblandningar på vår moderna anläggning för specialgaser i Danmark. Dessutom har vi internationella sam­arbetspartner på särskilda blandningar. Detta gör att vi kan leverera alla gasblandningar som är fysiskt möjliga att blanda. Blandningarna kan vi dessutom leverera i nivå från ppb/ppm och upp till %.

Om du behöver eller vill veta mer om speciella gaser och blandningar, kontakta Strandmöllens säljteam.