Oxygen

Oxygen (syre) är en gas som är fri från färg, smak, doft och gift och som inte kan förbrännas. Den passar perfekt för att förebygga syrebrist och stödja förbränning. Den är bland annat till nytta för institutioner och verksamheter som

 • behandlar lungsjuka patienter
 • odlar fisk
 • behandlar avloppsvatten
 • skär i metall
 • framställer glas
 • arbetar med metallurgisk förbränning och smältprocesser.

Vi producerar oxygen på vår luftgasanläggning genom destillation och kan leverera gasen i flytande form (LOX) med tankbil, i mindre kryokärl (primärt till lungsjuka hempatienter) eller i allmänna gasflaskor eller KVIK TOP ®-flaskor.

RENHETSGRADER

Oavsett din bransch kan du få oxygen med precis den kvalitet och renhet som du behöver. Det beror på att oxygen är en fast del av våra branschspecifika gaskoncept, bland annat

 • MED LINE ® som erbjuder oxygen för medicinsk användning och som är klassificerad som läkemedel
 • PHARMA LINE ® med oxygen som uppfyller farmakopén men faller utanför definitionen
 • LAB LINE ® som erbjuder mycket rent oxygen till dina laboratorieändamål
 • FOOD LINE ® med oxygen som uppfyller gällande krav från livsmedelsindustrin 
 • PRO LINE ® som erbjuder oxygen till metall- och verkstadsindustrin 
 • TECH LINE ® som erbjuder oxygen i standardkvalitet.