Oxygen

Oxygen utgör 20,95 procent av den atmosfäriska luften och är en grundläggande förutsättning för en stor del av allt liv på jorden.

Oxygen är en färglös, smaklös, luktfri, ogiftig och ej brännbar gas. (Förtydligande: syre är inte brännbart i sig, men främjar förbränning; denna egenskap är en av orsakerna till syrets många industriella användningsområden.)

Typiska användningsområden

 • Förebyggande av syrebrist
 • Metallskärning
 • Rening av avloppsvatten
 • Fiskodling
 • Metallurgisk förbränning och smältprocesser
 • Glastillverkning

Oxygen från Strandmöllen

Strandmöllen erbjuder Oxygen i flera renhetsgrader och flaskstorlekar, och för alla ändamål. Nedan ser du flera exempel – men ring Strandmöllen om du är i behov av en annan typ av Oxygen.

 • Oxygen MED LINE® – läkemedelsklassade gaser för medicinskt bruk.
 • Oxygen PHARMA LINE® – gaser som inte är klassificerade som läkemedel enligt läkemedelslagens paragraf 1, men uppfyller gängse farmakopé.
 • Oxygen LAB LINE® – oxygen av hög renhetsgrad ämnad för laboratorieanvändning. 
 • Oxygen FOOD LINE® – uppfyller kraven för gaser inom livsmedelsindustrin. 
 • Oxygen PRO LINE® – för professionell användning inom järn- och verkstadsindustrin. 
 • Oxygen TECH LINE® – Oxygen av standardkvalitet. 

Leveransformer

Oxygen levereras i flytande form (betecknas LOX) med tankbil, i mindre kryobehållare eller i gasflaskor (volym från 1 till 50 liter). Oxygen kan även levereras i Strandmöllens paket, XL paket och KVIK TOP-flaskor.

Framställning av oxygen

Oxygen framställs genom destillation av atmosfärisk luft. Kan även produceras med hjälp av en syrekoncentrator (främst till personer i behov av syrgas i hemmet).