Nitrogen

Utvinns av atmosfärisk luft – förekomst 78,09 procent. Nitrogen är en färglös, smaklös, luktfri, ogiftig och ej brännbar gas.

Typiska användningsområden

 • Förvaring av blod och stamceller, m.m.
 • Kryobiologi
 • Laboratorieändamål
 • Frysning och kylning av livsmedel
 • Härdning och glödgning av metaller
 • Skydd mot brand och explosionsrisk

Nitrogen från Strandmöllen

Strandmöllen erbjuder Nitrogen i flera renhetsgrader och flaskstorlekar, och för alla ändamål. Nedan ser du flera exempel – men ring Strandmöllen om du är i behov av en annan typ av Nitrogen.

 • Nitrogen PHARMA LINE® – I flytande form CE-märkt och därmed godkänd för medicinsk utrustning..
 • Nitrogen LAB LINE® – nitrogen av hög renhet för laboratorieanvändning.
 • Nitrogen FOOD LINE® – möter kraven för gasanvändning inom livsmedelsindustrin.
 • Nitrogen PRO LINE® – för professionell användning inom järn- och verkstadsindustrin. 
 • Nitrogen TECH LINE® – nitrogen av standardkvalitet.

Leveransformer

Nitrogen levereras i flytande form (betecknas LIN) med tankbil, i mindre kryobehållare eller i gasflaskor (volym från 1 till 50 liter). Nitrogen kan även levereras i Strandmöllens KVIK TOP-flaskor, paket, och XL paket .

Framställning av nitrogen

Nitrogen framställs genom destillation av atmosfärisk luft.