Lustgas

Lustgas är en färglös gas med en svagt sötaktig lukt som verkar bedövande vid inandning.

Den är inte brännbar men brandnärande och främjar kraftigt förbränningen.

Typiska användningsområden

  • Analgesi/smärtlindring
  • Anestesi/bedövningsmedel
  • Kryokirurgi/kylmedel
  • Drivgas i vissa typer av sprayburkar

Lustgas från Strandmöllen

Hos Strandmöllen kan du få lustgas till alla ändamål, i ett flertal renhetsgrader och flaskstorlekar.

Nedan ser du några exempel – men ring gärna Strandmöllen om du är i behov av en annan typ av lustgas.

  • Dikväveoxid MED LINE® – läkemedelsklassad lustgas för medicinskt bruk.
  • Dikväveoxid PHARMA LINE® – gas som inte är klassificerad som läkemedel enligt läkemedelslagens paragraf 1, men uppfyller farmakopén.
  • Dikväveoxid LAB LINE® - gas till laboratorier.
  • Dikväveoxid TECH LINE® – Lustgas av standardkvalitet.

Leveransformer

Medicinsk lustgas levereras som kondenserad gas i en gasflaska.

Framställning av lustgas

Dikväveoxid framställs genom uppvärmning av ammoniumnitrat: NH4NO3 –› N2O + 2 H2O.