Koldioxid

Koldioxid är en färglös, smaklös, luktfri, ogiftig och ej brandfarlig gas.

Kondenserad Koldioxid som lösts upp i vatten kallas för kolsyra.

Typiska användningsområden

 • Skyddsgas vid svetsning
 • Packning av livsmedel
 • Hjälpmedium vid operationer
 • Bedövning av fåglar/avlivning av minkar
 • Rening av dricksvatten
 • Brandskydd

Koldioxid från Strandmöllen

Strandmöllen erbjuder dig Koldioxid för alla upptänkliga ändamål, i flera olika renhetsgrader och flaskstorlekar.

Nedan ser du några vanliga användningsområden. Om du har behov av någon annan typ av Koldioxid, tveka inte att höra av dig till Strandmöllen.

 • Koldioxid PHARMA LINE® – koldioxid som uppfyller farmakopén men faller utanför läkemedelslagens paragraf 1 i användningen. PHARMA LINE®-koldioxid är dessutom CE-märkt och godkänd som medicinteknisk produkt.
 • Koldioxid LAB LINE® – absolut ren Koldioxid avsedd för laboratorieanvändning. 
 • Koldioxid FOOD LINE® – uppfyller alla krav som ställs på gasanvändning inom livsmedelsindustrin.
 • Koldioxid TECH LINE® – Koldioxid av standardkvalitet.

Leveransformer

Koldioxid levereras i flytande form (betecknas LIC) med tankbil, i mindre kryobehållare eller i gasflaskor i volymer från 0,5 till 40 liter, med eller utan dykrör. Levereras i komprimerad, flytande eller fast form (torris).

Framställning av koldioxid

Det finns flera olika metoder för framställning av Koldioxid:

 • Förbränning av kolväten
 • Biprodukt vid framställning av gödningsmedel
 • Genom jäsningsprocesser