Argon

Argon är en gas som är fri från färg, smak, doft och gift och som inte kan förbrännas. Den passar perfekt för institutioner och företag som

  • arbetar med värme- och smältprocesser i metallindustrin
  • behöver ha skyddsgas vid svetsprocesser
  • använder laserteknik
  • utför hjärtkirurgi.

Vi producerar argon på vår luftgasanläggning genom destillation och kan leverera gasen i flytande form (LAR) med tankbil, i mindre kryokärl, i vanliga gasflaskor på 1–50 liter, i KVIK TOP ®-flaskor eller i paket med 200 bar eller XL-paket med 300 bar.

RENHETSGRADER

  • LAB LINE ® som erbjuder mycket rent argon för dina laboratorieändamål
  • PRO LINE ® med argon för professionell svetsning
  • TECH LINE ® som erbjuder argon i standardkvalitet

Du kan dessutom få argon med låg H2O-halt för analysutrustning.