Acetylen

Acetylen är en färglös, brännbar gas som har en karakteristisk lukt.

I tryckbehållare är acetylen löst i aceton eller dimetylformamid, en blandning som i sin tur är absorberad i en porös fyllningsmassa.

Typiska användningsområden

  • Skärbränning av stål
  • Gasmejsling av stål
  • Autogen svetsning
  • Hård- och mjuklödning
  • Flamrensning av betong- och stenytor
  • Bränslegas till analysutrustning
  • Bestämning av tungmetaller (laboratorier)

Acetylen från Strandmöllen

Strandmöllen erbjuder acetylen i många renhetsgrader och flaskstorlekar, och för alla ändamål.

Nedan finns en rad exempel – men ring Strandmöllen om du behöver en annan typ av acetylen.

  • Acetylen LAB LINE® – acetylen av hög renhetsgrad avsedd för laboratorieanvändning.
  • Acetylen PRO LINE® – för professionell användning inom järn- och verkstadsindustrin. 
  • Acetylen TECH LINE® – acetylen av standardkvalitet.     

Leveransformer

Acetylen levereras i flaskor i volymer från 5 till 40 liter, samt i paket om 9 flaskor. Acetylen från Strandmöllen kan även levereras i KVIK TOP-flaskor.

Framställning av acetylen

Strandmöllen tillverkar acetylen i vår egen fabrik i Danmark. Acetylen framställs genom att kalciumkarbid matas till en gasgenerator som är delvis fylld med vatten. Karbid och vatten reagerar med varandra och bildar acetylen.