Gaser för alla ändamål

Strandmöllens gaser används till ett brett spektra av ändamål:

 • Laserskärning
 • Svetsning och skärning
 • Tillverkning och förpackning av livsmedel
 • Kylning och frysning
 • Produktion av öl och läsk
 • Behandling och diagnos inom sjukvården
 • Kalibrering av mätinstrument
 • Fiskodling
 • Metallurgiska förbrännings- och smältningsprocesser
 • Härdning och anlöpning av metall
 • Behandling av spillvatten

Det finns samtidigt långt fler tillämpningar än de ovan. På Strandmöllen kan du köpa alla typer av gaser och gasblandningar – inte minst de som bäst passar din produktion.

Gaskoncept för dina behov

Förutom vårt breda sortiment av standardprodukter, erbjuder vi en rad skräddarsydda koncept avsedda för kunder som ställer extra höga krav på gasens renhet eller dokumentation:

 • PRO LINE® – för professionell svetsning och skärning
 • MED LINE® – vi hjälper till sjukvård
 • PHARMA LINE® – Tillverkad enligt GMP
 • LAB LINE® – för laboratorier
 • FOOD LINE® – gaser för livsmedelsindustrin

Om du behöver unika blandningar som varken omfattas av vårt standardsortiment eller specialkoncept kan vi naturligtvis ordna det också. Ring din säljare så får du hjälp.