Medicinska gaser

MED LINE® – gaser för medicinskt bruk

Gaserna som ingår i Strandmöllens koncept MED LINE® är endast avsedda för medicinskt bruk.

MED LINE® klassificeras som läkemedel som kräver godkännande för såväl marknadsföring som leverans. Dessa gaser möter kriterierna i läkemedelslagens § 1.

MED LINE®-gaserna produceras och distribueras i enlighet med GMP och GDP (kvalitetsstandard för tillverkning respektive handel med läkemedel).

Strandmöllens samarbete med landstinget om leverans av medicinska gaser till sjukhus och patienter med hemrespirator fungerar också som en försäkran om att Strandmöllen lever upp till de regler och höga krav som fordras av en leverantör av medicinska gaser.

Strandmöllen har anpassat sin verksamhet till gällande standard för läkemedel. Vi har norra Europas modernaste anläggning för tillverkning av medicinska gaser och uppfyller alla krav för tillverkning, lagring och distribution.

MED LINE® ger dig:

Kontakta Strandmöllens gaskonsult och lär dig mer om våra MED LINE®-produkter.