Strandmøllen A/S

För 100 år sedan startade Christian Nielsen företaget Strandmöllen i Danmark. Sedan dess har Strandmöllen tillverkat och handlat med gaser för stål-, verkstads- samt läkemedelsindustrin.

Strandmöllen ägs sedan 1967 av en stiftelse, vilket innebär att bolaget har en solid, långsiktig och stark ekonomisk ägare.

I dagsläget är vi ett nordiskt företag med etablering i Sverige och Danmark. Genom alla år har vi fokuserat på våra kunders behov av gaser av hög och jämn kvalitet.

Våra produkter produceras med hög effektivitet vid våra moderna anläggningar i Danmark, med fasta rutiner, hög kvalitet och tolerans.

Gaser från Strandmöllen uppfyller alla marknadens ställda krav och är bland de renaste i Europa. Strandmöllen erbjuder ett komplett utbud av gaser med tillhörande utrustning, teknik, service och rådgivning.

Vi har stor och omfattande kunskap inom gasbranschen, vilket ger oss möjlighet att erbjuda kompetent rådgivning inom alla våra affärsområden.

Strandmöllen har i dag mer än 140 anställda fördelade i Danmark och Sverige.