VÄTGAS SOM DRIVMEDEL

Strandmöllen ABs systerbolag Strandmøllen A/S är en stor aktör inom vätgas på den danska marknaden och har haft en betydande del i uppbyggandet av det danska infrastrukturnätet för vätgasstationer. Förhoppningarna är att Strandmöllen AB kan ha en liknande roll på den svenska marknaden och planerna är att bygga en produktionsanläggning med tillhörande tankstation vid Strandmöllens nuvarande anläggning i småländska Ljungby.

 

VAD ÄR VÄTGAS?

Vätgas används för att lagra, transportera och tillhandahålla energi, vilket gör att vätgas kan användas både som råvara, bränsle och energibärare. Viktigast av allt är att vätgas ej bidrar till miljöfarliga utsläpp, endast vattenånga. Vätgas som framställts med förnybar energi är alltså ett mycket klimatvänligt drivmedel som minskar transportsektorns utsläpp av CO2

Ett kilo vätgas räcker till att driva en vätgasbil i cirka 100 kilometer och det går att köra cirka 50-80 mil på en full tank. Tankningen går snabbt och bilen är tyst som ett elfordon. Att använda vätgas som bränsle har massor med fördelar! 

KLIMATVÄNLIG VÄTGASPRODUKTION

Väte är ett miljövänligt bränsle som endast avger vatten när vätet omvandlas till el. Men är vätgasproduktion klimatvänlig?

Ja, hos Strandmöllen är den det. Vår vätgas produceras inte väte på naturgas eller fossila bränslen, utan genom elektrolys av vatten. Elektrolysen kräver naturligtvis en stor elförbrukning, men genom att förse elektrolysören med el som producerats av förnybara energikällor säkerställer vi minimal miljöpåverkan.

VARFÖR ÄR VÄTGASBILEN ETT BÄTTRE VAL ÄN DEN TRADITIONELLA ELBILEN?

Läs mer i artikeln nedan! 

VILL DU LÄSA MER OM HUR VÄTGAS PRODUCERAS?

Läs mer i artkeln nedan!

grøn go co2

KLIMATSMART KOLDIOXID – EN AV VÅRA LÖSNINGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID!