KLIMATSMART KOLDIOXID

hållbar försörjningstrygghet för en gemensam framtid.

Vi vill bidra till en hållbar framtid och vara en del av den gröna omställningen. Därför strävar vi efter att bidra till innovation och utveckling inom gasbranschen, där vår kunskap och kompetens är som bredast och vi har störst möjlighet att göra skillnad. 

Under 2019 etablerade vi en koldioxidanläggning i anslutning till en av världens största koldioxidanläggningar och idag framställer vi koldioxid i enlighet med principerna kring cirkulär ekonomi. Det kallar vi Klimatsmart Koldioxid!


KLIMATSMART KOLDIOXID – EN PRODUKT AV DEN CIRKULÄRA EKONOMIN

Nature Energy – en av pionjärerna inom biogas, står bakom en av världens största biogasanläggningar där matavfall, animaliegödsel och restprodukter från jordbruk omvandlas till koldioxidneutral värme.

Dock är det endast 60 % av biomassan som går att tillvarata i form av värme. Resterande 40 % av biomassan omvandlas till koldioxid och släpps vanligtvis ut i atmosfären. Koldioxid är en naturlig restprodukt vid biogasproduktion, som under normala omständigheter stiger upp i atmosfären och bidrar till en negativ klimatpåverkan. Men, varför inte ta tillvara på den användbara koldioxiden och på så sätt minska klimatpåverkan? Det är här Strandmöllen kommer in i bilden.

Vi har valt att etablera vår koldioxidanläggning i direkt anslutning till biogasanläggningen, där vi återvinner koldioxiden med hjälp av en reningsprocess som säkrar koldioxidens kvalitet och renhet. På så sätt tar vi ett stort steg mot en mer cirkulär ekonomi, där vi återanvänder koldioxiden för att minska den negativa klimatpåverkan. 

 

 

PROCESSEN KORT BESKRIVET

VAD ÄR FÖRDELARNA MED KLIMATSMART KOLDIOXID?

Vår Klimatsmarta Koldioxid har självklart alla fördelar som våra kunder är vana vid hos standard-koldioxid. Den har samma renhet som standard-koldioxid och kan naturligtvis fås i olika kvaliteter beroende på användningsområde, exempelvis:

  • MA-packning av fisk och skaldjur

  • Cellodling på IVF-kliniker

  • MAG-svetsning i rostfritt stål

  • diagnostisk laparoskopi.

Självklart uppfyller Klimatsmart Koldioxid ISBT-standarden, EIGA-standarden och är naturligtvis godkänd av livsmedelsverket. Vad är det då som skiljer Klimatsmart Koldioxid mot annan koldioxid?

 

Den största fördelen med Klimatsmart Koldioxid är dess hållbara produktion, vilket påverkar såväl våra kunder samt vår miljö positivt. Kunderna ges möjlighet att tidigt tillföra hållbarhet i sin värdekedja, vilket ger en mer klimatsmart produktion och stärker deras konkurrenskraft. Dessutom minskar tillgången på Klimatsmart Koldioxid efterfrågan på koldioxid som producerats med fossila bränslen och leder på så sätt till minskade koldioxidutsläpp.  

VAD ÄR KOLDIOXID OCH VAD KAN DET ANVÄNDAS TILL? 

De flesta vet att koldioxid är en växthusgas som bidrar till att temperaturen stiger och att isarna smälter. Men, koldioxid är mycket mer än så! Det är också en gas som är oumbärlig för bland annat fertilitetskliniker, sjukhus, livsmedelsproducenter och trädgårdsodling.