KLIMATSMART KOLDIOXID

hållbar försörjningstrygghet för en gemensam framtid.

Hållbart, tryggt och innovativt.

 

Ingen kan göra allt. Alla kan göra något. Strandmöllen är en tongivande tillverkare och leverantör av gaser till den svenska industrin. Vi har kunskap, erfarenhet och kompetens. Med detta följer ett stort ansvar. Vi kan inte göra allt, men vi gör allt vi kan för att dra vårt strå till stacken. 

 

Vårt innovationsarbete handlar om tre saker

Se till att våra kunder får rätt kvalitet på de gasprodukter de efterfrågar.

Se till att säkerställa rätt leveranser på kundens villkor och skapa trygghet i deras processer.

Se till att allt vi gör har ett hållbarhetsperspektiv i botten.

 

Det här låter ju som självklarheter, men det är hela tiden avvägningar mellan innovation, teknik, miljö och kostnader. Här jobbar Strandmöllen metodiskt och målmedvetet för vår gemensamma framtid.

 

VAD ÄR KLIMATSMART KOLDIOXID? 

Vanligtvis framställs industriell koldioxid som en biprodukt av andra processer t ex ammoniak och etanol. Samtidigt växer det nu fram allt fler biogasanläggningar, där koldioxid är en naturlig restprodukt.

Den gas som produceras i en biogasanläggning utgörs till ca 60 % av metangas och ca 40 % av koldioxid, koldioxid som i regel släpps rakt ut i atmosfären.

Ett av Strandmöllens hållbara innovationsprojekt är därför att ta tillvara på koldioxiden som framställs av Nature Energy i en av världens största biogasanläggningar på Jylland i Danmark. I anslutning till Nature Energys anläggning har Strandmöllen byggt upp en egen specialiserad anläggning för rening, förädling och kvalitetssäkring av restprodukten koldioxid. Vi kan därför också garantera en pålitlig försörjning till svensk industri.

Tillverkningen av biogas blir därmed ännu mer klimatsmart och koldioxiden ”grön”. Detta är ett exempel på innovativt tänkande med fokus på naturens cirkulära process.

 

HUR FRAMSTÄLLS KLIMATSMART KOLDIOXID?

Biogas tillverkas i huvudsak av organiskt avfall såsom matavfall, gödsel från animalieproduktion samt restprodukter från jordbruket. Denna så kallade biomassa rötas i anläggningen och avger då rå biogas, som i huvudsak består av metangas och koldioxid.

Metangasen avskiljs och används sedan som bränsle för uppvärmning av bostäder och industrier. Koldioxiden, som i vanliga fall släpps ut i atmosfären, förädlas vidare och renas i sju olika steg till en lukt- och smakfri gas. Denna uppfyller både ISBT- och EIGA-standard och är godkänd att användas som livsmedel (E290).

Koldioxiden lagras under tryck i flytande form. Den fylls i gasflaskor, fortfarande i flytande form, för vidare distribution till kund. 

 

 

PROCESSEN KORT BESKRIVET

VAR KAN DEN GRÖNA KOLDIOXIDEN ANVÄNDAS?

Strandmöllens Gröna koldioxid har samma renhet och kvalitet som vår traditionella koldioxid. Den uppfyller både ISBT- och EIGA-standard och är godkänd att användas som livsmedel (E290). Det är alltså ingen skillnad rent industritekniskt.

Den finns för leverans i olika kvaliteter beroende på användningsområde såsom

Förpackning av fisk och skaldjur i modifierad atmosfär

Cellodling på IVF-kliniker

MAG-svetsning av rostfritt stål

Laparaskopi (titthålskirurgi)

Varför inte inom dryckesindustrin?

 

VAD ÄR FÖRDELARNA MED KLIMATSMART KOLDIOXID?

Den stora fördelen med klimatsmart koldioxid ligger i begreppen hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Genom att ta vara på en naturlig restprodukt från befintlig biogasproduktion bidrar vi till minskade utsläpp av växthusgaser som går direkt upp i atmosfären, något som efterfrågas från industrin. Med andra ord faller produkten väl in i företagens och samhällets gemensamma ansträngningar att minska utsläppen av växthusgaser. För de industriella användarna blir den klimatsmarta koldioxiden därför ett sätt att redan tidigt i värdekedjan involvera hållbara lösningar och på så sätt stärka sin konkurrenskraft och ”gröna” varumärke. Det handlar alltså om ett konkret val som gör skillnad.

VAD ÄR KOLDIOXID OCH VAD KAN DET ANVÄNDAS TILL? 

De flesta vet att koldioxid är en växthusgas som bidrar till att temperaturen stiger och att isarna smälter. Men, koldioxid är mycket mer än så! Det är också en gas som är oumbärlig för bland annat fertilitetskliniker, sjukhus, livsmedelsproducenter och trädgårdsodling.