Medical Danmark A/S

Medical Denmark A/S är ett danskt företag som sedan 1982 har varit en leverantör av sjukhus-och vårdutrustning till:

  • Sjukhus
  • Läkare
  • Tandläkare
  • Vårdhem
  • Hemsjukvård

Företagets främsta uppgift är att ge service åt lungsjuka personer i behov av syrgas (oxygen) för hemmabruk. Målet är att ge användarna maximal rörlighet och på så sätt även en förhöjd livskvalitet.

Medical Danmark A/S är ett dotterbolag till Strandmøllen A/S (även moderbolag till Strandmöllen AB).