Strandmöllen AB

100 år

I 100 år har Strandmöllen producerat och sålt gas. Främst har vi verkat i Danmark, men under det senaste decenniet har även en svensk gren tillkommit och växt sig allt större.
Framgångarna i Sverige resulterat i en komplett luftgasfabrik i småländska Ljungby. Fyllningsstationen invigdes redan våren 2011, medan luftgasfabriken stod klar sommaren 2014.

Nordeuropas modernaste luftgasfabrik

Luftgasfabriken täcker en yta på 10 000 m2 och består, utöver separationsanläggningen, av fyra stora tankar - med en samlad tankkapacitet på 1 miljon liter. Den stora produktions- och
tankkapaciteten gör att Strandmöllen kan förse kunder över hela Sverige med gas.

Gas till varje användningsområde

Vårt stora kundregister spänner över i stort sett alla branscher. Vi har koncept och utrustning till alla typer av gasanvändning, oavsett om din verksamhet är inom järn- och verkstadsindustrin, är ett laboratorie- eller läkemedelsföretag, rör sjukvårdssektorn eller produktion av livsmedel.