VÄTGAS I LJUNGBY

Visst är det spännande med vätgas? Tänk att kunna tanka bilen med ett drivmedel som inte bidrar med några negativa utsläpp vid förbränning, bara ren vattenånga! Vi vill vara en del av den gröna lösningen och därför driver vi på Strandmöllen i Ljungby ett nybanade vätgasprojekt med inriktning på tunga fordon, där vi genom samarbete med andra lokala aktörer planerar att bli en svensk vätgasproducent att räkna med. 

Tillsammans med den lokala energikoncernen Ljungby Energi, Ljungby kommun, bostadsföretaget Ljungbybostäder och drivmedelsleverantören PS Energi utvärderar vi möjligheterna kring etablering av vätgasproduktion på vår nuvarande anläggning i Ljungby. Genom att säkra ett kretslopp för vätgasen är vi det första projektet i Sverige att planera en produktions- och konsumtionskedja, hela vägen ifrån ax till limpa, redan innan vätgasproduktionen är igång. På så sätt säkrar vi alltså både utbud och efterfrågan i ett tidigt skede, vilket innebär att projektet skulle ”hit the ground running” redan innan det är sjösatt. 

Vätgas i Ljungby
Marknaden för vätgas i Sverige är inte lika etablerad som i exempelvis Tyskland eller Danmark, men förväntningarna är höga, speciellt på vätgas för tunga fordon. Genom att dra lärdom av tidigare vätgasprojekt som genomförts i Sverige har man kunnat se att det vanligaste misstaget varit att vätgasproducenterna inte lyckats hitta ut till konsumenterna, vilket resultera i en olönsamma affärsmodeller. Genom vårt samarbete med Ljungby kommun och PS Energi har vi hittat en lösning på problemet med en säkrad efterfrågan från dag ett. 

Ljungby kommun planerar att etablera en ny flotta av vätgasdrivna stadsbussar och sopbilar, i linje med deras strategi för ett mer hållbart samhälle. Hur är det då tänkt att vätgasen ska nå konsumenterna? Jo, det har vi löst genom att inleda ett samarbete med drivmedelsleverantören PS Energi som planerar att installera en strategiskt placerad tankstation på vår anläggning, dit konsumenter lätt kan ta sig från både E4an och väg 25 som sträcker sig mellan Halmstad och Kalmar. PS Energi är dessutom leverantör till ett av Sveriges största åkerier, som i sin tur är väldigt intresserade av att ställa om till att köra på vätgas. På så sätt ökar vi vår kundbas ytterligare. 

Vid produktion av vätgas bildas en stor mängd värme, och det är här Ljungbybostäder kommer in i bilden. Genom att ta tillvara på restvärmen ifrån vätgasproduktionen kan Ljungbybostäder förse ett helt bostadsområde med så kallad lågkvalitativ fjärrvärme, vilket är fjärrvärme som håller lägre temperatur än ”vanlig” fjärrvärme. På så sätt värms delar av Ljungbybostäders nya bostadsområde upp på ett klimatsmart och energieffektivt sätt, vilket vi är glada att få bidra till. 
Utöver de lokala samarbeten som tidigare nämnts är vi även del av ett internationellt utvecklingsprojekt där vi är leverantör till en svensk producent av tunga fordon. 

Klimatsmart 
För att möjliggöra vårt vätgasprojekt har vi sökt investeringsstöd hos Klimatklivet, ett stödprogram för lokala och regionala investeringar som bidrar till minskade koldioxidutsläpp. För att kvalificera sig till Klimatklivet krävs det att den sökande kan påvisa största möjliga klimatnytta och CO2-reduktion per investerad krona i projektet.

Att etablera vätgasproduktion i Ljungby hade varit en fantastisk möjlighet för Strandmöllen AB att expandera och etablera vårt varumärke i Sverige som en seriös spelare i vätgasrevolutionen!