Gaser i vardagen

Få en inblick i hur ofta du kommer i kontakt med gaser inom loppet av dagen och vilken nytta det ger!