Akutleverans utanför normal arbetstid

Om det uppstår ett akut behov av gas vid en tidpunkt som ligger utanför våra normala öppettider, 08.00–16.30, ser vi förstås till att ordna leverans även då.

När kontaktar jag Strandmöllen för akutleverans?

Det finns olika typer av händelser eller orsaker som föranleder att ett ärende bör hanteras som akut.
Ring omedelbart 010-470 52 65 om:

  • Du ringer från ett sjukhus och har akut brist på en produkt som behövs för patientvård.
  • Du har köpt läkemedel från Strandmöllen och har ett klagomål om läkemedlet eller en bieffekt därav.
  • Gasflaskor från Strandmöllen är involverade i olycka eller brand.
  • Du använder gas som skydd i produktion eller annan process.
  • Du har en tank eller annan behållare som släpper ut gas okontrollerat.

Punkterna ovan är exempel. Tveka inte att ringa vid andra nödsituationer eller allvarliga incidenter.

Övriga leveranser utanför öppettider

Strandmöllens normala öppettider är mellan 08.00 och 16.30. Vår utgångspunkt är att leverera din gas under dessa timmar.

Om du är i akut eller särskilt behov av gas, kan du mot betalning av en tilläggsavgift använda numret ovan för leveranser efter 16.30 på vardagar och under helgdagar.

Vem når du med ovanstående nummer?

Strandmöllens nödtelefon sköts utanför normal kontorstid av en extern partner.

När du ringer kommer du att bli ombedd att ge ett antal upplysningar om situationen, vilka i sin tur säkerställer att rätt person från Strandmöllen kan kontakta dig inom 30 minuter.