Propan

Propan är en brandfarlig gas utan färg och lukt som förekommer i olja och naturgas. Gasen är en blandning av kolväten där propan normalt utgör ca 95 % och används av företag i samband med

  • industriell processvärme
  • hård- och mjuklödning
  • brännskärning i stål
  • laboratoriearbete
  • truckdrift.

Vi levererar propan som ”flaskgas”, ”truckgas” eller rent propan i flaskor med olika storlekar beroende på din tillämpning och ditt användningsområde.

RENHETSGRADER

Rent propan har normalt en renhetsgrad (kvalitet) på minst 2,5 (99,5 %) men du kan även få det i högre renheter, t.ex. 3,5 (99,95 %) eller ännu högre. Luktämnen tillsätts inte i rent propan vilket annars är fallet med f-gas där man normalt tillsätter ett luktspårämne.