Gas

Sammantaget för alla branscher är nitrogen (kväve), oxygen (syre) och argon de gaser som används mest, och vi producerar dem på våra luftgasanläggningar i respektive Sverige och Danmark. 

Råvarorna är den vanliga luft som vi andas, massvis med ström och ibland även vatten. Luften består till 78,1 % av nitrogen, 20,95 % oxygen, 0,93 % argon och 0,002 % neon, helium, krypton och xenon.

Vi utvinner gaserna genom så kallade destillationsprocesser där vi separerar gaskoncentrationer från varandra via deras individuella kokpunkter. Du kan se mer om vår produktionsprocess med vår interaktiva illustration här.

GASER I VARDAGEN

Som en vanlig konsument kan det vara svårt att förstå exakt vad gas är och vad nyttan är för dig. Det beror på att gas är svårt att greppa i motsats till en bil eller en liter mjölk till exempel, och dessutom är gas en del av andra verksamheters produktioner.

Med andra ord är det inte helt enkelt att sätta fingret på gas, och därför har vi tagit fram en broschyr som beskriver hur du i högre eller lägre grad drar nytta av gaser i din vardag.