Tandläkare

Den viktigaste produkten för tandläkare är lustgas (dikväveoxid) följt av oxygen (syrgas), två produkter som mixas för bästa effekt.


Många patienter tycker om lustgas. Lustgasen blandas med oxygen till önskade proportioner och inhaleras vanligen genom näsan via en ansiktsmask. Gasen verkar både lugnande och smärtlindrande.

De allra flesta som använder lustgas uppnår önskad effekt, men vissa individer kan uppleva obehag eller illamående. Lustgas ska inte användas under de första tre månaderna av graviditet. Om du är täppt i näsan avråds du också från användning.

Lustgas fungerar bara om den in- och utandas genom näsan. Under behandling ska alltså inget samtal mellan tandläkare och patient förekomma, eftersom lustgasen då lämnar kroppen genom munnen.

Gasen levereras både i mindre flaskor om tio liter, idealiskt för användning i behandlingsrummet, och i 40-litersflaskor, som bäst förvaras utanför kliniken, och ansluts via centralanläggningen som transporterar gasen till platsen där arbetet utförs.

Flaskor kan hyras antingen per dag eller tecknas för ett hyrflaskavtal [länk] som löper över en längre period.

Ring din gaskonsult på Strandmöllen och hör mer om dina möjligheter och fördelar.