Läkemedelsproduktion

I läkemedelsproduktion används gas i en lång rad processer, från forskning och utveckling till själva tillverkningen av läkemedel.

Industrin ställer stora krav på spårbarhet och kvalitet på både råvaror och insatsvaror.

Fördelar med att köpa gas från Strandmöllen:

  • Som en ledande tillverkare och leverantör av läkemedelsklassad gas till vårdsektorn har Strandmöllen stor erfarenhet av råvarukontroll och produktion enligt GMP (god tillverkningssed) och europeisk farmakopé.
  • För att möta behoven inom läkemedelsindustrin har Strandmöllen utvecklat konceptet PHARMA LINE®, som produceras med samma höga krav på exempelvis spårbarhet som medicinsk gas.
  • För ändamål som kräver extra rena gaser och gasblandningar, till exempel analys, finns produkterna i vår LAB LINE®-serie.
  • Kvaliteten på råvaror och färdiga produkter kontrolleras av analyslaboratorium.