Försvar och räddningstjänst


Försvaret använder standard, medicinska och specialgaser i en mängd olika flaskstorlekar.

Nyckelord för försvaret är:

  • Tillgänglighet
  • Leveranstid
  • Garanti
  • Test
  • Kvalitetskontroll
  • Säkerhet (både allmän och militär)


Att leva upp till och leverera i linje med dessa aspekter är en självklarhet för Strandmöllen.

Exempel på produkter som används:

  • Medicinskt Oxygen för andningsassistans.
  • Gas för dykare; Helium-Oxygenblandning och olika Nitrogenblandningar.


Blandningar och särskilt rena gaser för instrumentkalibrering. Svets- och skärgaser till underhåll av materiel och utrustning.

Räddningstjänsten har samma ledord, och dessutom ett stort behov av flexibilitet och utveckling av flasktyper, ventiler och transportutrustning.

Produkterna är dock begränsade till primärt medicinskt oxygen och i vissa fall lustgas; en 50/50-blandning av gaserna används till akut smärtlindring.Kontakta din gaskonsult och få råd om rätt gasval.