Energisektorn

Energisektorn har under de senaste decennierna utvecklats till att bli en av de viktigaste sektorerna i så gott som alla samhällen.

Många aktörer i denna bransch kommer i kontakt med Strandmöllens produkter och tjänster, som raffinaderier, kraftverk och kommunala distributionsföretag. Inom nyare områden finns bland annat tillverkare av bränsleceller och vätgastankställen.

Därutöver finns ju vindkraftsindustrin – mer utförligt beskriven i avsnittet Stål- och verkstadsindustrin. Gemensamt för alla aktörer är att vi förser dem med gas för en rad olika ändamål, samt att de har mycket skiftande behov i sina respektive verksamheter.

Exempel på gasbehov:

  • Nitrogen för initiering.
  • Hydrogen som drivmedel.
  • Stödgas/formiergas för svetsning.
  • Skyddsgaser för svetsning av rör.
  • Koldioxid och andra brandhämmande blandningar.
  • Oxygen för förbättrad vattenbehandling.
  • Specialgaser för kalibrering och drift av mätutrustning och instrument (till såväl laboratorier som löpande verksamheter).
  • Gasen kan levereras i flaskor, paket eller via någon av våra tanklösningar.

Dessutom har vi en rad olika direkta och indirekta tjänster:

Tillsammans med våra kunder optimerar vi produktion, lönsamhet och säkerhet. Vår bransch ställer höga krav på spårbarhet, säkerhets-, kvalitets- och miljöstyrning – krav som Strandmöllen givetvis uppfyller.

Arbetar du inom energisektorn eller använder gas i din verksamhet? Ring din säljare på Strandmöllen och hör vad vi kan erbjuda dig. Telefon 372 155 40.