Process och miljö

Gemensamt för hela processindustrin är att de tillverkar produkter med hjälp av komplicerade och ofta energiintensiva produktionsanläggningar och processer.

Exempelvis byggnadsmaterial, livsmedelsingredienser, stål, kemikalier, läkemedel, färger, lacker och även Strandmöllens specialområde – industrigaser.

De många branscherna skiljer sig tydligt åt, men har även många likheter. Inte minst i fråga om hur gas och gasteknologi används och kan påverka verksamheten.

Nyckelorden är:

 • Processtyrning och initiering
 • Miljöskydd
 • Säkerhet
 • Energisparande
 • Styrning och kontroll av lager
 • Hög renhet

För dessa ändamål används bland annat:

 • Hydrogen och Oxygen till förbränningsprocesser.
 • Nitrogen och Koldioxid till initiering.
 • Flytande gas till kylsystem.
 • Vattenrening med oxygen och koldioxid.
 • Brandskydd med Inergen (inert gasblandning av huvudsakligen Nitrogen och Argon).
 • Specialgaser för kalibrering och drift av mätutrustning och instrument (till både laboratorier och löpande verksamheter).
 • Skyddsgaser vid installationsarbete.
 • För att kunna kontrollera och distribuera gas till användarna, är vår kunskap om avancerad styrnings- och regleringsteknik en viktig del av processen, tillsammans med underhåll och service av gassystemen.

En annan central del i Strandmöllens verksamhet är styrningen och certifieringen av egna processer och kvalitet.

Ring din gaskonsult på Strandmöllen och fråga oss om rätt gasval.