Trädgårdsskötsel


Vid växtodling i växthus har tillförsel av koldioxid (CO2) visat sig vara en stor fördel. Växterna absorberar koldioxiden via bladen som en del av sin andning (fotosyntes).

Faktum är att det oberoende av växttyp går att se en markant förbättring genom tillförseln av extra koldioxid. Fler blommor, fler skott och kortare odlingstid är bland de mest intressanta effekterna.

Tillskott av koldioxid kan därför vara en viktig tillgång när du som trädgårdsmästare vill öka produktiviteten och konkurrenskraften.

Hos Strandmöllen finns säljare och tekniker som kan hjälpa dig med både projektering och rådgivning.