Allmänna råd om säker användning av gaser

När gasleveransen anländer

Kontrollera att beställningen och den levererade gasen överensstämmer genom att läsa flaskans etikett. Alla gasflaskor ska vara märkta så att de lätt kan identifieras.

 

Innan gasen tas i bruk

Läs säkerhetsinformationen för gasen. Sätt dig in i och förstå gasens egenskaper samt risker innan den används. Var uppmärksam på eventuella förhållnings-regler i händelse av en nödsituation.

Endast erfaren och utbildad personal får hantera och använda komprimerade gaser. Alla lagar och bestämmelser ska följas vid användning av gasflaskor.

Leverantörens märkning på flaskan får inte avlägsnas eller göras oläslig. Vid tveksamhet om hur en viss gastyp bör hanteras, SKALL gasleverantören kontaktas. 

Om du har frågor om säker användning av gaser – kontakta Strandmöllens säljteam.