Optimera ditt gasinköp med rätt val av leverans och emballage

Vad fungerar bäst för ditt företag? Strandmöllen anpassar i möjligaste mån leveransform och emballage till vad som är mest kostnadseffektivt för din produktion.

Du är alltid välkommen att kontakta din gaskonsult för råd om vilken typ av leverans och förpackning som är rätt för dig.

Flaskor

Vi kan leverera gasflaskor i storlekar från 0,5 till 50 liter. Utöver detta har vi utvecklat KVIK TOP®-flaskor som har:

  • Kombinerad ventil och regulator.
  • Snabbkoppling för alla gassorter.
  • 300 bar fyllningstryck, vilket ger ca 50 procent mer gas per flaska.

Paket

Vid stor förbrukning levererar vi gas i så kallade paket, bestående av 8 till 36 stycken (à 50/80 liter) sammankopplade flaskor.

Förutom vanliga paket har vi utvecklat XL-paket med 300 bars tryck. XL-paket rymmer nästan 50 procent mer gas jämfört med en konventionell lösning, men utan att kräva mer golvyta.

Kryobehållare och tankar

När du har stor förbrukning av flytande gas kan vi leverera den i mobila kryobehållare om 5 upp till 600 liter, alternativt stationära kryotankar från 1 200 upp till 60 000 liter. Även inom detta område ligger Strandmöllen långt framme, och kan erbjuda högtryckstankar (primärt för laserapplikationer).

Ur både ergonomisk och säkerhetssynpunkt är det en fördel att själva gasdistributionen sker från en extern plats, på behörigt avstånd från produktionslokalen.

Strandmöllen erbjuder totallösningar där allt från konstruktion till uppställning och installation av tankar ingår.

Centralanläggningar

I samråd med dig som kund definierar Strandmöllen anläggningskrav, projekterar, installerar, utbildar kundens personal och, inte minst, erbjuder underhåll och service när anläggningen är i drift.