Kurser om gaser och gasflaskor

Strandmöllen kan erbjuda din personal utbildning i att hantera tryckbehållare. Vi ser till att de har rätt utbildning och kunskap om Strandmöllens produkter, samt hur de hanteras på korrekt sätt.

Fördelarna är flera och viktiga:

  • God produktkunskap hos dina medarbetare – ger kostnadseffektiv upphandling av gas.
  • Ökat säkerhetstänkande – resulterar i färre olyckor.
  • Bättre ekonomi – genom att optimera både flödet och hanteringen av dina gasflaskor.

Vi kan skräddarsy en kurs som passar just dig och dina medarbetare. Vårt kursutbud omfattar bland annat:

  • Allmän kunskap om gaser
  • Gaser på sjukhus
  • Säker användning av gaser
  • Emballage, ventiler och etiketter
  • Allmän hantering av tryckbehållare
  • Flaskstyrningssystemet OCT

Var och en som genomför Strandmöllens kurser får efter slutförd kurs ett utbildningsintyg. Kontakta din säljare så utformar vi tillsammans en kurs som passar dig bäst.