Allmänt om hantering av gasflaskor

Här följer några goda råd om hur gaser och gasflaskor ska förvaras och användas ändamålsenligt.

 • Gasflaskan kan utgöra en fara i sig eftersom den befinner sig under tryck. Trycket kan vara så högt som 300 bar (vilket för en 50-litersflaska motsvarar en total kraft på närmare 2 000 ton mot flaskväggen).
 • Använd alltid säkerhetsskor och kraftiga arbetshandskar vid hantering av stora gasflaskor och var försiktig med att flytta gasflaskor när det är halt.
 • Ställ alltid flaskorna upprätt.
 • Utför eventuella lyft korrekt – böj benen, inte ryggen.
 • Flaskorna får inte kastas, vältas eller utsättas för slag eller stötar. Använd aldrig gasflaskor som underlag eller stöd.
 • Hantera flaskorna försiktigt.
 • Skydda flaskorna mot hög värme, slag och andra påfrestningar.
 • Öppna alltid ventilen mjukt och försiktigt.
 • För optimal öppning av ventilen, vrid först tills den är helt öppen och vrid sedan tillbaka den en aning.
 • Se till att syrgas och lustgas inte kommer i kontakt med fett
  eller olja.
 • Större flaskor ska alltid säkras med kedjor (så att de inte
  kan välta).
 • Håll fyllda och tomma gasflaskor åtskilda från varandra.