Certifikat för gasblandningar och rena gaser

När du köper specialgaser från Strandmöllen levereras flaskorna ihop med ett certifikat. Certifikatet är en garanti för produktens kvalitet och innehåll.

LAB-certifikat för gasblandningar

Om din specialgas är en blandning utfärdas det medföljande intyget av antingen Strandmöllen AB eller någon av våra partner. Certifikatet innehåller följande information:

 • Information om blandningens komponenter
 • Information om blandningstolerans
 • Information om analysmetod
 • Flaskans batchnummer
 • Flasknummer och -storlek
 • Produktionsdatum
 • Utgångsdatum

LAB-certifikat för gaser med hög renhetsgrad

Om din specialgas är en helt ren gas medföljer också ett certifikat. På certifikatet hittar du följande information:

 • Dokumentation av gasens kvalitet och renhet
 • Information om analysmetod
 • Flaskans batchnummer
 • Flasknummer och -storlek
 • Produktionsdatum
 • Utgångsdatum