Skyddsgas -PRO LINE®

Precis som med de rena svetsgaserna har Strandmöllen även utvecklat blandade gaser för användning vid svetsning i PRO LINE® kvalité. 

Gaserna i PRO LINE®-konceptet är utformade för att matcha industrins ökade krav på specialisering.

Vi sätter fokus på önskan om:
• Ökad svetshastighet
• Hög kvalitet
• Minimering av svetssprut
• Rådgivning

PRO LINE®-gaserna bidrar till en ökad produktivitet och därmed en ökad lönsamhet. Gaserna levereras i särskilt märkta flaskor med restgasventiler.


Följande blandningar levereras i PRO LINE® kvalité:


ROA®

Flaggskeppet i serien är ROA®-gaserna. Blandningarna – om användningen avser MAG-svetsning – är utvecklade speciellt med hänsyn till optimalt utförande av just de egenskaper som är viktiga för en bra robot- och automatsvetsgas. I dag har ROA® dock utvecklats för att även kunna användas till konventionell svetsning.

Hög svetshastighet uppnås via gasens höga värmeöverföring.

Specifikt för ROA®-gas är att man kan svetsa i både svart stål och i rostfritt stål. Blandningar produ­ceras i enlighet med DS/EN-14175
så att renhetsgrader och blandnings­toleranser uppfylls. På så sätt säkras en hög kvalitet, som kännetecknar PRO LINE®-gaserna.

PRO LINE® HE

PRO LINE HE blandningar används till TIG/MIG-svetsning i material som är bra värmeledare (aluminium, rostfritt stål, koppar och legeringar).

Gasblandningens He-andel har en större tjocklek. Där uppnås ett stort värmetryck, precis där det behövs, i smältzonen. Detta innebär att svetsningen kan utföras med hög hastighet med nedsmältning av stora mängder tillsatsmaterial. 

I motsats till att använda ren Argon uppnås följande fördelar:

 • På grund av inträngningsförmågan kan fogberedning ofta utelämnas, vilket minskar arbetskraft.

Baserat på den höga svetshastigheten, i kombination med högt nedsmältningstal, kan följande fördelar påvisas:

 • Flersträngs svetsning kan göras med ett mindre antal strängar. 
 • He-andelen fungerar ozonminimerande (miljöegenskap)


PRO LINE® H2

PRO LINE® H2 blandningar används i huvudsak till TIG-svetsning i austenitiskt rostfritt stål, men kan också med fördel användas till påfrestande MAG-svetsning i material som inte är härdbart (H2-innehåll under 3%).

Hydrogen ger stor bågspänning och därmed bra penetrationsdjup med möjlighet till ökad svetshastighet. H2 komponentens andel är stigande med materialtjockleken, eller stigande i förhållande till den hastighet man använder. 

PRO LINE® H2 blandningar har följande fördelar:

 • Blandningar kan användas som stödgas (tänk dock på densiteten)
 • På grund av inträngningsförmågan kan fogberedning oftast utelämnas = minskad arbetskraft
 • Förbättrad ytfinish
 • Slät och platt toppsvets med bra sidbindning.
 • Baserat på den höga svetshastighet samtidigt med möjlighet för högre insvetstal kan följande fördelar förväntas:
 • Flersträngs svetsning kan göras med ett mindre antal strängar.
 • Hastigheten innebär mindre värmeflöde - det vill säga reflektioner i materialet minimeras = minskad arbetskraft


PROAL®

PROAL® är en svetsgas speciellt framställt till svetsning i aluminium. 

Vid användning av PROAL® uppnår du följande fördelar:

 • Ökad hastighet 10%-30%
 • Snygg finish
 • Optimering av inträngningen
 • Minimering av porer

Trots att PROAL® bland annat består av en aktiv gas, är den säkerhetsmässigt helt i linje med de övriga inaktiva svetsgaserna och behövs således inte tas några speciella försiktighetsåtgärder.