Propan

Propan är en färglös, luktfri och brännbar gas som förekommer i olja och naturgas. Strandmöllen säljer propan som ”Gasol” eller ren propan.

Propan är en blandning av kolväten, där propan är vanligtvis cirka 95 %. Propan tillsätts alltid med ett kraftigt luktämne. Propan finns i olika typer av gasflaskor med innehåll mellan 0,34 och 45 kg.

Typiska användningsområden:

  • Uppvärmning
  • Lastbilsdrift
  • Gasskärning

Ren Propan

Har oftast en kvalité på minst 2.5 (99,5%), men fås även i högre renheter, 3.5 (99,95%) eller ännu högre. Inget luktämne tillsätts ren propan. Ren propan kan levereras i olika flaskstorlekar beroende på applikation och tillämpningsområde.

Typiska användningsområden:

  • Industriell processvärme
  • Laboratorieändamål


Kontakta Strandmöllens säljteam för att få veta mer.