Allmänt om gaser

Strandmöllen tillverkar och säljer ett stort antal gaser som alla produceras på sitt specifika sätt. Våra primära gaser, som används inom en mängd olika branscher, är nitrogen, oxygen och argon. Dessa producerar vi i vår egen luftgasfabrik, med helt vanlig luft som råvara.

Gaser i vardagen
Personer som inte har en yrkesmässig anknytning till gasbranschen har ofta en begränsad uppfattning om hur luftgaser används. Detta beror dels på att gaser inte är fysiskt påtagliga som andra produkter – kläder, bilar, mjölk och så vidare – dels på att gaserna till stor del fungerar som komponent i eller underleverans till annan produktion. 

Råvaran är den luft vi andas plus elektricitet (för att skilja gaserna åt). Atmosfärisk luft består av ca. 21 procent syre (oxygen), ca. 79 procent kväve (nitrogen) och knappt 1 procent argon. De olika gaserna utvinns genom så kallade destillationsprocesser.

I naturliga gasblandningar, som till exempel atmosfärisk luft, möjliggör skillnaden mellan gasernas individuella kokpunkter åtskiljning av de olika gaserna. Hydrogen (vätgas) framställs genom elektrolys, med vatten och elektricitet som råvaror. Acetylen utvinns från kalciumkarbid, en sammansmältning av kol och kalksten.

Vad består atmosfärisk luft av?