Flaskstyrningssystemet OCT

Strandmöllens flaskstyrningssystem OCT ger dig komplett överblick över ditt flaskinnehav.

OCT står för Online cylinder tracking och följer ditt innehav av gasflaskor och dess förflyttningar i realtid.

Unik streckkod ger spårbarhet

Alla gasflaskor och paket från Strandmöllen är utrustade med en unik streckkod som registreras i flaskstyrningssystemet OCT. Streckkoden ger dig full spårbarhet, med ständig möjlighet att kontrollera varje enskild flaskas fysiska position och innehåll.

Dessutom registreras följande data för varje flaska:

  • Gasflaskans serienummer
  • Batchnummer
  • Innehållet i flaskan
  • Senaste fyllningsdatum
  • Utgångsdatum
  • Flaskans fysiska position

Om streckkoden mot förmodan skulle falla eller på annat sätt bli obrukbar, är flaskan fortfarande fullt spårbar. Batchnummer och serienummer för varje flaska står utskrivet på din följesedel. Detta garanterar dig total kontroll över ditt flaskinnehav samt spårbarhet för varje flaska och dess innehåll.

Användarvänlig webbportal

Via vår lättnavigerade webbportal har du en hundraprocentig överblick över ditt flaskinnehav så snart en flaska scannas. Webbportalen övervakar gasflaskor som inte är i rotation eller på väg att passera utgångsdatum. OCT är således en kostnadseffektiv, användarvänlig och pålitlig lösning.

Enda flaskstyrningssystemet med online-handscanner

Strandmöllens system OCT (Online cylinder tracking) är det enda flaskstyrningssystemet på marknaden som är kopplad till en online-handscanner. Med den praktiska, lättanvända handscannern kan du med ett enkelt handgrepp läsa av flaskstatus och flytta cylindrar mellan olika platser.

Se vår film om OCT här.