Kurser

Det är viktigt att du lär dig hantera gaser och tryckkärl korrekt – både av säkerhetsskäl och för att optimera dina arbetsrutiner samt inköp av gaser.

  • Allmänna kunskaper om gaser
  • Säker användning av gaser
  • Allmän hantering av tryckkärl
  • Emballage, ventiler och etiketter
  • Gaser på sjukhus
  • Vårt flaskhanteringssystem (OCT).

Du får självklart ett kursintyg när du har genomgått en av våra kurser.​

Kom ihåg att vi även kan skräddarsy en kurs efter dina och dina kollegers behov. Kontakta en av våra rådgivare om du vill veta mer.