Tryggt och driftsäkert med Strandmöllens serviceavtal

Ett serviceavtal för din centralanläggning och utrustning ger dig driftsäkerhet och trygghet i din gasförsörjning, samtidigt som du minskar kostnader för reparation och underhåll.

När du tecknar ett serviceavtal med Strandmöllen åtar vi oss att regelbundet utföra förebyggande service på din utrustning. Detta sker i form av en årlig servicekontroll av din anläggning.

Vid servicekontrollen går våra tekniker igenom all utrustning som omfattas av avtalet. Om något fel konstateras kontaktar tekniker dig för godkännande av uppdraget innan vi genomför förbättring eller reparation.

Förutom tryggheten i att använda felfri utrustning, gör ett serviceavtal att du slipper onödiga driftstopp och extrakostnader för att säkra driftsäkerheten.

Läs mer om dina möjligheter i Strandmöllens broschyr Serviceavtal, eller ring till din gaskonsult och hör om fördelarna med att teckna ett serviceavtal.