Övervakning av dina tankar och centraler med systemet SOS

SOS är en tjänst som ser till att du aldrig får slut
på gas.

Den kombinerar övervakning via både GSM och webben, vilket skapar en lösning som borgar för stabilitet, tillgänglighet och säkerhet i din gasförsörjning.

Dina tankar och centraler kopplas upp via SOS så att Strandmöllen kan följa din förbrukning. Vi fastställer en miniminivå för din anläggning.

Övervakningssystemet skickar sedan ett larm till oss när gasnivån i din anläggning sjunkit till detta fördefinierade minimum.

Ring din säljare för att höra mer om fördelarna med Strandmöllens SOS-övervakning.