Medicintekniska gaser

PHARMA LINE® – Medicintekniska gaser från Strandmöllen

Strandmöllens PHARMA LINE®-gaser klassificeras inte som läkemedel enligt läkemedelslagens § 1. Dessa gaser är i enlighet med farmakopé men faller utanför den gängse definitionen på läkemedel.

Gaserna som omfattas av PHARMA LINE® produceras och distribueras enligt samma riktlinjer som MED LINE®.

Vår koldioxid (CO2, kondenserad) och kväve (N2, flytande) är dessutom CE-märkta och godkända som medicinteknisk utrustning/medicintekniska produkter (det finns även ett antal PHARMA LINE®-gaser som inte är CE-märkta).

PHARMA LINE® ger dig:

  • Hög och jämn kvalitet
  • Spårbarhet
  • Tydlig dokumentation

Kontakta Strandmöllens säljteam och hör mer om Strandmöllens PHARMA LINE®.