Pressmeddelanden

Klicka på länken för att läsa det fullständiga pressmeddelandet i en PDF-fil.

2017-08-22 9:05 GMT
Henrik Esbjörnson ny VD för Strandmöllen AB
Styrelsen i Strandmöllen AB har utsett Henrik Esbjörnson till ny VD. Henrik tillträdde den 1 augusti och ersätter Anders Granlund, som blir VD för koncernens systerbolag, Gasecenter Nord GmbH & Co. KG.

2016-05-03 9:30 GMT
Strandmöllen har tecknat koncernens största kund
Gasföretaget Strandmöllen har skrivit ett långsiktigt avtal med Munksjö Aspa Bruk AB gällande leverans av flytande oxygen. Munksjö Aspa Bruk är Strandmöllens genom tiderna största bulk-kund vilket bland annat bidrar till fler arbetstillfällen på logistiksidan.

2016-03-01 09:35 GMT
Strandmöllen levererar gas till MAX-IV
Strandmöllen har levererat helium och nitrogen till MAX IV-laboratoriet sedan 2004. Vid årsskiftet 2015/2016 vann Strandmöllen ännu en upphandling, denna gång för leverans till den nya anläggningen MAX IV – Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur. Gas är en viktig komponent när man ska göra det osynliga synligt.

2015-05-06. 08:59 GMT
Press Kogyo valde Strandmöllen
Strandmöllen har tecknat ett flerårigt miljonavtal med Press Kogyo för leverans av Argon, Helium, Koldioxid, Nitrogen, Oxygen och Acetylen. Installationen av fyra tankar är uträknad och implementerad av Strandmöllens Teknisk Service i Ljungby. För att ytterligare optimera Press Kogyos gasanvändning kommer Strandmöllen även att utbilda Press Kogyos personal i gaskännedom.

2014-08-26. 08:15 GMT
Strandmöllen öppnar Nordeuropas modernaste luftgasfabrik
Idag öppnar Strandmöllen sin första kompletta luftgasfabrik i Sverige, Ljungby. Investeringen uppgår till cirka 100 miljoner och det skandinaviska gasföretaget är nu redo att konkurrera med bland annat tyskägda AGA.

2014-08-26. 08:00 GMT
Småländska Strandmöllen öppnar Nordeuropas modernaste luftgasfabrik
Idag öppnar Strandmöllen sin första kompletta luftgasfabrik i Sverige, Ljungby. Investeringen uppgår till cirka 100 miljoner och det skandinaviska gasföretaget är nu redo att konkurrera med bland annat tyskägda AGA.

2014-01-29. 09:17 GMT
Gasföretaget Strandmöllen expanderar med Ljungbys högsta byggnad
Med en nybyggd luftgasfabrik, vars 33 meter höga kyltorn blir Ljungbys högsta punkt, fortsätter luftgasföretaget Strandmöllen sin expansion i Sverige.