Strandmöllen gör det lilla extra

Strandmöllen är sedan starten av 2015 stolt gasleverantör till Press Kogyo – efter många års bearbetning. Att det till slut blev Strandmöllen beror på många, väl avvägda, faktorer. 

Press Kogyo tillverkar främst delar till fordonsindustrin och använder Strandmöllens gas vid svetsning och laserskärning. Vid val av leverantör tittar Press Kogyo på kvalité, säkerhet, logistik och pris.

Proffsigt intryck

"Vi tittar på en rad olika faktorer och väger in allt. Säkerhetsaspekten är jätteviktig för oss. Vi åker alltid ut och besöker våra leverantörer innan vi bestämmer oss och tittar på hur företaget arbetar och dess säkerhetsrutiner. I mina ögon är säkerheten på topp hos Strandmöllen." berättar 
Jimmy Reinholdsson, inköpsansvarig på Press Kogyo AB.

"Vi har fått ett mycket fint bemötande och god service. Dels genom att ställa frågor och intressera sig för vår verksamhet, men också genom att svara snabbt på våra frågor – om jag skickade iväg ett mail tog det inte många minuter innan jag fick svar." 

"Strandmöllen var också här ute hos oss i Oskarshamn och tittade, inte bara en, utan flera led i organisationen. Ni visade tydligt att man verkligen ville bli leverantör."

"Er nya luftgasfabrik spelade också roll, vi kände en närhet och vi fick en bra känsla. Allt var väldigt proffsigt och vi fick ett mycket fint intryck av Strandmöllen."

Tunga fordon - tung plåt

Press Kogyo svetsar främst fordonsdelar till stora fordonstillverkare. Plåten exporteras över hela världen, främst Tyskland, Frankrike, Brasilien och USA.

"Vi gör allt från att skära ut plåten i lasermaskiner till att svetsa ihop detaljerna. Eftersom det är tunga fordon är det tung plåt, med en plåttjocklek mellan 2 till uppemot 18 mm. Plåttjockleken kräver att gasen flyter igenom på ett enkelt sätt.”
Vid laserskärning används tre högrena gaser som resonatorgas samt Oxygen alt. Nitrogen som skärgas. Vid svetsning används ren Argon och tre specifika gasbandningar av Argon och Koldioxid för olika svetsprocesser.

Installationsfasen

"Installationen gick jättebra – och fort. Från det att vi tog beslutet att säga ja, tills vår gamla leverantör slutade, hade vi bara 4 veckor på oss. Helst skulle man vilja ha två månader, men ni skötte det klanderfritt."

"Ni spikade datumen, ni tog kontakt med vår gamla leverantör och deras tekniker och skötte allting. Jag behövde inte göra någonting - det var riktigt skönt och gjorde att vi kunde fokusera på vår verksamhet."

"Vår gasansvariga har haft kontakt med Strandmöllens Teknisk Service hela tiden, för att hålla oss uppdaterade med vad som händer. För att undvika produktionsstopp installerades flera XL-paket som användes under tiden tankarna monterades. Det var mycket viktigt att vi inte fick något produktionsstopp och allting fungerade perfekt."