Strandmöllens gas är med och tillverkar bebisar

IVF-kliniken Cura Öresund har hjälpt många barnlösa par att bli gravida och föda barn. IVF står för Invitro Fertilisering och betyder att kliniken sysslar med provrörsbefruktning. Strandmöllens gas är en viktig komponent för att embryona ska trivas.

2012 slogs IVF-kliniken Öresund samman med IVF-kliniken Cura. I samband med detta såg man sig om efter en ny gasleverantör. Efter flera förslag valde man att gå över till Strandmöllen under 2013.

”Vi träffade olika gasleverantörer men Strandmöllen lyssnade på våra behov och visade ett intresse för oss. Dessutom erbjöd ni ett riktigt bra pris.” berättar Ylva Ehrnström, Klinisk Embryolog.

IVF-klinken använder två typer av gas; koldioxid (CO2) och nitrogen (N2). Koldioxidcylindern förbrukas och byts var 5-6 vecka, men nitrogen används desto mer. Innan Strandmöllen blev gasleverantör levererades nitrogen i 50 liters cylindrar, vilket innebar att personalen själva behövde byta cylinder.

XL-paketet underlättar

”Innan vi började använda Strandmöllen fick vi springa ut till gasförrådet MINST en gång om dagen, ibland två, och byta kvävgasen. Vi fick sätta på oss skyddskläder och sedan med hjälp av verktyg byta gasflaska, kolla tryck, byta packningar osv. Detta tog mycket av vår tid och var inte optimalt…”

Strandmöllens naturliga lösning för IVF-klinikens behov var ett XL-paket, som innehåller volymen av ca 17 flaskor av tidigare modell.    
”Nu fungerar det som en dröm! Vi tycker kontaktpersonen är väldigt viktig och blev glada när vi fick kontakt med Strandmöllens gaskonsult Jeremy Lindberg. Oftast brukar säljare försvinna efter man skrivit på, men Jeremy har tagit sig tid och kommit hit flera gånger, vare sig det handlat om en liten utbildning för mina kollegor eller en avtalsfråga från ekonomiavdelningen.”

Alltid samma chaufför

IVF-klinikens gas övervakas via SOS (Strandmöllens Övervakningssystem) så att Strandmöllen kan följa förbrukningen via en GSM-modul på tömningscentralen. En minimumnivå är fastställd och övervakningssystemet skickar sedan ett larm när denna minimumnivå är uppnådd.

”Strandmöllens chaufför Kjell Necklöv är fruktansvärt noga och tar alltid det säkra före det osäkra vilket jag tycker är fantastiskt. Det sköter sig själv, vi hör inte ett ljud från honom – helt otroligt. Ibland går jag ner i gasförrådet bara för att se så flaskorna står där och vi inte drömmer.”

Litar på Strandmöllen

”Vi har haft jättebra kontakt med Laila på kundservice, hon är enastående. I början kryssade vi i fel, men då var hon alltid snäll och ringde upp och dubbelkollade. Det uppskattar vi oerhört. Jag gillar när man lägger ner den extra touchen och verkligen bryr sig.”

IVF-kliniken jobbar ständigt med att ligga i teknikens framkant inom assisterad reproduktiv teknologi. Inne i laboratoriet finns inkubatorer som förvarar embryona i den bästa fysiologiska miljön. I inkubatorn regleras temeratur, fuktighet och pH.

”När man pumpar in koldioxiden i inkubatorerna får man rätt nivå på pH-värdet i odlingsmedierna. Nitrogen använder vi för att trycka ner syrgashalten, vilket är viktigt för en god embryoutveckling.”

I inkubatorn förvaras embryona från 0-5 dagar. Därefter sätts embryot tillbaka i livmodern för att växa frast i endometriet som finns på insidan av livmodern. Cirka 35% av de patienter som kommer till IVF-kliniken får sitt efterlängtade barn – bland annat med hjälp av gas från Strandmöllen.