Det finns mer där det kommer från

Strandmöllen skapar bättre försörjningssäkerhet för våra kunder och bidrar till kretsloppsekonomin med vår nya CO2-anläggning

De senaste årens brist på CO2 under sommarmånaderna har helt klart skapat frustration hos kunder som är helt beroende av gasen för sin produktion. Vi har därför haft ett mål att skapa en större försörjningssäkerhet för våra kunder, så dom föregående årens CO2-brist inte ska upprepas varje sommar.

Bättre försörjningssäkerhet med egen CO2-anläggning

Målet är nu nått, då vi har ingått ett samarbete med Nature Energy som byggt världens största biogasanläggning i Danmark. På plats är vi igång med att bygga vår egen CO2-anläggning, som kommer att rena och kondensera överskott-CO2 från biogasanläggningen!

Biogasanläggningen processar cirka 710.000 ton biomassa om året, som samtidigt kommer att säkra en hög försörjningsgrad av CO2. Faktiskt är det så att vi förväntar oss att redan till sommaren vara färdiga att försörja våra kunder härifrån, redan innan nästa period med CO2 brist hotar!

GO' CO2 - ett bidrag till kretsloppsekonomin

Vår CO2-anläggning skapar inte bara större försörjningssäkerhet utan är också ett bidrag till kretsloppsekonomin och en bärkraftigare framtid. Vi talar om GO’ CO2!

Det vi gör är att rena och kondensera den CO2 som bildas i biogasanläggningen som normalt skulle släppas rakt ut i atmosfären. Så istället för att bli en direkt klimatpåverkare återanvänds den till exempelvis karbonisering av läsk, vårdsektorn för laparoskopi eller kylindustrin som ersättning för freoner.

Vi förlänger med andra ord livstiden för CO2:n och låter den fortsätta som en grön resurs till nytta både för kunder samt miljö!